Stichting voor VeearbitrageStichting voor Veearbitrage 
 
Home
Algemene informatie
Gang van zaken
Arbitrage-reglement
 

Algemene informatie

Hartelijk welkom bij de Stichting voor Veearbitrage. De Stichting voor Veearbitrage is een Stichting die zich reeds tientallen jaren inzet voor de beslechting van geschillen op het terrein van vee en paarden in de breedste zin van het woord.

Voorts houdt de Stichting voor Veearbitrage zich bezig met telefonische advisering rondom juridische kwesties aangaande vee en paarden. Deze telefonische advisering is gratis voor leden die aangesloten zijn bij instellingen en organisaties die de Stichting voor Veearbitrage financieel ondersteunen. Het betreft daarbij leden van KNMijVD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), NBHV (Nederlandse Bond voor Handelaren in Vee) en de BOPA (Bond voor paardenhandelaren).

Aan de telefonisch advisering kunnen voor anderen kosten verbonden zijn.

Door de expertise aanwezig binnen de diverse arbitragecommissies kan het voorleggen van geschillen aan één van de arbitragecommissie van de Stichting voor Veearbitrage tot een snellere en goedkopere beslissing leiden in zaken waarbij de rechtbank gewoonlijk deskundigen moet inschakelen, wat tijdrovend is en een aanzienlijke kostenverhoging met zich mee brengt.